Home News GM Bank celebrates the Savings Consciousness Week 2020
GM Bank celebrates the Savings Consciousness Week 2020 PDF Print E-mail
Written by GM Bank of Luzon Inc.   
Wednesday, 24 June 2020 06:24

GM Bank celebrates the Savings Consciousness Week 2020 with Bangko Sentral ng Pilipinas this June 30-July 6, 2020.

Sa panahon ng kagipitan, bunga ng pag-iipon ay maaasahan.

Tumawag o bumisita sa pinakamalapit na GM Bank Branch para sa karagdagang impormasyon.

Last Updated on Wednesday, 24 June 2020 07:55
 
For concerns, please go to your branch of account or call our customer hotline at (044) 940-6165 or (0998) 847-4608 and with email address at customerconcerns@gmbank.com.ph.
GM Bank of Luzon, Inc. (A Rural Bank) is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas with contact number (02) 8708-7087 and with e-mail address consumeraffairs@bsp.gov.ph.
GM Bank of Luzon Inc. © 2020. All Rights Reserved